Politiker eller tjänsteman berättar om spårvägplanerna i Norrköping

Just nu jobbas med förslag på ny sträckning Ljura – Söder tull och en utbyggnad till Vrinnevisjukhuset och Södra Vrinnevi. Vi ska försöka få Martin Schmith från Tekniska Kontoret och eventuellt Karin  Jonsson (C) att komma till Spårvägsmuseet.


Datum/Tid
torsdag 7 maj 2015
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Norrköpings Spårvägsmuseum
Stohagsgatan 3D
602 28 Norrköping

Kategorier


Alla evenemang