Stockholmsk spårvägshistorik

Per Rickheden presenterar ”Från hästspårvagn till låggolvsvagn – 137 år av spårburen lokaltrafik i Stockholm”. En berättelse som tillika är en spännande resa med häst, ånga, elektricitet och lite bensin genom drygt tretton decennier i ett föränderligt Stockholm.

Mötet äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötena börjar kl. 18:30, insläpp från ca kl. 17. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen!

Även SJK-medlemmar är varmt välkomna!


Datum/Tid
tisdag 21 oktober 2014
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang