Nordostutredningen

Om Täbytunnelbanor och/eller Smalspår till City, med mera

Sedan 2012 har Stockholms Läns Landsting i samarbete med Trafikverket och Nordostkommunerna studerat olika lösningar för ”Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län” I utredningen som kommer ut på remiss under vårvintern har olika utbyggnader av Pendeltågen, Roslagsbanan, tunnelbanan, Tvärbanan och busstrafiken och andra åtgärder studerats för att hitta en den långsiktiga trafikförsörjningen för Nordostsektorn. Förutom att ge lite indikationer på vad som är ”Bäst för Nordost” har vi lärt oss en del om utredningsprocesser och vad som är relevanta frågeställningar för kollektivtrafikförsörjningen i Nordostsektorn.

Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg vid Stockholms Läns Landstings trafikförvaltning, kommer och berättar om utredningen, eventuellt i sällskap av någon kollega.

Mötet äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötet börjar kl. 18:30, insläpp från ca kl. 17. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen!

Även SJK-medlemmar är varmt välkomna!


Datum/Tid
tisdag 22 april 2014
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang