SSS Årsmöte 2014

Välkommen till årsmöte i Norrköping 5-6 april 2014

Mötet äger rum på restaurang Hantverkaren som ligger emot vagnhallen. Rum är förhandsbokat på Hotell Centric på Gamla Rådstugugatan 18-20, cirka 500 m från Resecentrum. Pris för enkelrum är 560 kr och tvåbäddsrum 925 kr. Efter årsmötet (cirka klockan 17) är middag bokat på restaurangen, pris cirka 160 kr. Senare på kvällen är det mingel i spårvägsmuseet. Transport kommer att ordnas mellan möteslokalen och hotellet.

Preliminära tider för helgen

Lördag 5 april

  • 11:00 och framåt, ankomst till Norrköping och incheckning på hotell
  • 13:00 samling vid resecentrum för kort spårvagnsfärd till möteslokalen. Avgång Rådhuset (Hotellet) ca 13:03
  • 13:40 fika
  • 14:00 ett föredrag om ett aktuellt ämne
  • 15:00 årsmöte
  • 17:00 middag
  • 19:00 mingel

Söndag 6 april

  • 9:30-13 Utfärd på spårvägsnätet.

Anmälan

Anmälan om rum och middag måste bokas senast 23 mars till arsmote@sparvagssallskapet.se Vänta inte till sista dagen då antalet rum är begränsat. Eventuella frågor kan ställas Ulf Nilsson på arsmote@sparvagssallskapet.se eller telefon mellan klockan 17-21 på 0705-91 27 80.

Arrangör är SSS-Östergötland

Dagordning

Dagordningen för mötet finns på hemsidan under Medlem > Dokument > Riksföreningen-stadgar > Svenska Spårvägsällskapet. Under §12 punkt i är lydelsen Styrelsens förslag till årsmötet. I år har styrelsen följande förslag:

Förslagstext

Styrelsen föreslår att ledtrådbussen SS F4 4055 återförs till samlingarna.

Bakgrund

Ifrågavarande buss var den första ledbussen i Sverige, den var tekniskt unik för sin tid men fick av olika skäl endast en kort användningstid i Stockholm 1950-1955, senast redogjort för i MfSS nr 1 och 2 2013.

Samtliga tio inköpta bussar utrangerades direkt efter att trådbusstrafiken mellan Södermalmstorg och Gröndal avvecklades i november 1955. En buss, 4055, fick en ny uppgift som sommarstuga på Björkö-Arholma några år, men år 1968 hämtades den, delades i två och hamnade småningom på olika platser i Roslagen. Framdelen användes som upplag för reservdelar hos en skrothandlare.

4055 ansågs tidigt vara ”bortom all räddning” och den har tidigare inte heller ingått i bevarandeplanen, bussbusken, för Svenska Spårvägssällskapet (SSS) vad gäller bussar ur den svenska busshistorien.

Nuläge

Framdelen av 4055 fördes 2013 till Skrotcentralen i Uppsala och upptäcktes av en slump av en person som larmade medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet och dess Stockholmsavdelning.

En intensiv verksamhet vidtogs i att utröna vilken individ det handlade om samt vilket öde som väntade bussen. Detta är dokumenterat på Svenska Spårvägssällskapets Forum under rubriken ”Extremt viktigt musealt fynd

Det visade sig att bussen skulle skrotas inom några dagar, men med en veckas frist erbjöds möjligheten att köpa loss den och transportera bort den för säker förvaring.

Aktiviteterna i medlemskretsen inriktade sig snabbt på att ordna finansiering för ett köp samt finna en skyddad plats för bussresterna. AB Stockholms Spårvägar (ABSS), som förvaltar namnet efter det företag, dåvarande AB SS, som en gång inköpte busstypen, beslutade att sponsra inköpet av bussen och erbjöd tillfällig.

4055 transporterades senare till tillfällig förvaringsplats den 30 december 2013.

Bussens bakdel lokaliserades i mitten av september till en plats vid Björklinge, norr om Uppsala. Kontakter har tagits med ägaren som är beredd att avstå bussen utan ersättning mot att den transporteras från platsen. AB SS har ställt i utsikt att stå för tramsportkostnaden (återförening med framdelen) inom ramen för sitt sponsringsåtagande.

AB Stockholms Spårvägar vill överlåta F4 4055 i befintligt skick till SSS för närmare beslut om vad som skall kunna ske med bussen. Även Spårvägsmuseum har visat visst intresse för bussen och möjligheten att låta en del av den ingå i ett framtida, till Norra Djurgårdsstaden flyttat, spårvägsmuseum.

SSS styrelse beslutade den 16 november 2013 att tacka ja till gåvan från AB SS med avsikten att åter låta 4055 ingå i SSS samlingar.

Frågan skall därmed underställas allmänt möte och nästa allmänna möte är årsmötet i Svenska Spårvägssällskapet i Norrköping i april 2014.

Således

Kan årsmötet besluta att ledtrådbussen SS F4 4055 förs till samlingarna?

Om ja: Kan årsmötet uppdra åt styrelsen att utreda lämplig bevarandeklass samt framtida handlingsalternativ för bussen?


Datum/Tid
lördag 5 april 2014 - söndag 6 april 2014
kl. 11:00 - 23:00

Plats
Restaurang Hantverkaren
Stohagsgatan 4
602 28 Norrköping

Kategorier


Alla evenemang