Årsmöte Stockholmsavdelningen 2014

Stockholmsavdelningens årsmöte avhålls på Spårvägsmuseet Tegelviksgatan 22, Stockholm, klockan 19-21. Insläpp från 18.30.

Motion

Observera att motion skall avfattas skriftligen och senast ska vara styrelsen tillhanda den 28 februari.

Efter årsmötet kommer Thomas Lange att orientera oss om kommande förändringar som berör Spårväg City. Snart öppnar den nyrenoverade Lidingöbanan, spårvagnar kommer om några år att vända på Klarabergsgatan samt att Lidingöbanan via Frihamnen kommer att sammankopplas med Spårväg City. Hur kommer detta att påverka Djurgårdslinjens museala trafik?


Datum/Tid
torsdag 20 mars 2014
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Stockholms Spårvägsmuseum
Gasverkstorget 1
11542 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang