Sten-Axel Julin kåserier om spårvägsmärkvärdigheter

Sten-Axel Julin fortsätter sina kåserier om spårvägsmärkvärdigheter, denna gång med tonvikt på taxor och biljetter världen runt.

Mötena äger rum i klubblokalerna Tingsvägen 17, 4 tr i Sollentuna. Pendeltåg angör Sollentuna station var 10-15 minut, ta till vänster i norra utgången, huset ifråga ligger till höger. Mötena börjar 18:30, insläpp från ca 17. Janne Rundqvists goda mackor till försäljning i pausen!


Datum/Tid
tisdag 24 september 2013
kl. 18:30 - 21:00

Kategorier


Alla evenemang