Jakt på enkelspår österut

Spårvägssällskapet erbjuder en intressant resa österut.

Grundresan är med flyg men tåg/båtresa kan läggas till. De som åker tåg/båt får några fler städer att besöka. I den bifogade pdf’en finns komplett program, linjekartor och några bilder från de system vi besöker.

Flygresa

9/9 2017 – 8 dagar

* Krakow
* Lviv
* Debrecen
* Oradea
Tillägg: *Arad
Tillägg: *Szeged

Tåg- och båtresa

8/9 2017 – 14 dagar

Utöver ovan nämnda städer:
* Warszawa
* Olsztyn

Gör Din intresseanmälan omgående så får Du vara med på en resa till fantastiska spårvägssystem, en hel del även med trådbussar.

Välkomna -Per Lind

Denna artikel är aktuell t.o.m. 21 September 2017