US 10

Uppsala Spårvägar nr 10

 10
© PG Andersson

data för rälsfordon 10
Fordon:  motorvagn 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  ASEA 1906 
Färg:  blå/vit 
Senaste revision:  1979-07-10 
Ombyggd:  på 1910-talet och 1929 
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Malmköping nytt fönster 
Museum år:  1961-02-27 
Driftsklass:  I driftsklass I (fordon som är klara för trafik)
Bevarandeklass:  1 (speciellt viktiga vagnar som utgör avgörande utvecklingssteg) 
Deponerad hos:  
Status: trafikvagn
 
 
data för typen (mv)
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  Uppsala Spårvägar (US) 
Stad:  Uppsala 
Littera:  (mv) 
Vagnsnummer:  1-11 
Ursprungligt antal:  11 
Tillverkare:  ASEA 1906 
Bemanning: enmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  7850 
Bredd (mm):  2080 
Höjd (mm):  3340 
Vikt (kg):  8500 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  1700 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):  835 
Hjulringsbredd (mm): 95
Motortyp: ASEA U2
Motorstyrka (kW):  2x15 
Kontrollertyp: ASEA B8-81
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:  750 V DC 
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: öppna ändplattformar med grindar
Antal passagerare:  16 sittande + 29 stående = 45 passagerare 
Utrangerade:  1953 
Notering:   

Rälsfordonets historia:
Donerad till SSS 1961-02-27 av Uppsala Stads Trafik AB.
Transporterad till Stockholm 1961-06-11--13 per järnväg till Slakthuset, där-ifrån dragen på egna hjul av SS 9237 till Hammarby. Flyttad till Högdalen juni 1962. Transporterad till Malmköping per trailer 1970-11-30.
Målad utvändigt 1961. Revision och ombyggnad till ursprungligt skick påbörjad 1966 och avslutad 1979. Uppsala Stads Trafik AB har bidragit med totalt 10500:- under åren 1965-1967 för täckande av materialkostnader i samband med revisionen.
Transporterad till Uppsala 1981-09-07 per lastbil för deltagande i firandet av Upsala Spårvägar/AB Uppsalabuss 75 år, 1981-09-12--13. Vagnen kördes för egen maskin i trafik på industrispår mellan Uppsala C och Auktionskammaren. Transporterades till Malmköping 1981-09-15.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad per lastbil till Uppsala 1986-08-25 för att vara utställningsobjekt vid firandet av Uppsalas 700-årsjubileum.
Transporterad till Malmköping 1986-09-01.
Uppställd på Köpmangatan i Malmköping 1993-05-23, i samband med Gam-meldags Marknad.
Transporterad till Uppsala 1996-09-11 för deltagande i firandet av Upsala Spår-vägar/AB Uppsalabuss 90 år. Kördes för egen maskin på industrispår mellan Uppland Motor och Nordmills.
Transporterad till Malmköping 1996-09-26.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården 2001-08.22
Trafikerade Djurgårdslinjen bland annat i samband med firandet av elspårvag-nens 100-årsjubileum.
Transporterad per trailer till Malmköping 2001-09-13.


Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass I i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Elva vagnar av denna typ inköptes år 1906 till invigningen av spårvägen i Uppsala. Vagnarnas plattformar byggdes in redan efter några år efter det att personalen på egen bekostnad gjort en provombyggnad. Vagn 10 klarade vagnhallsbranden 1945 och gick i trafik till 1953. US 10 var den första vagnen som kom till Spårvägssällskapets samlingar.

Vagnen visas, efter omfattande restaureringsarbete (1966-1979), i sitt originalskick från 1906.