SSLidJ 5

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg nr 5
"ASEA-motorvagnar"

 5
© PG Andersson

data för rälsfordon 5
Fordon:  motorvagn, boggie "ASEA-motorvagnar" 
Typ:  fyraxlig tvåriktning (4xZR) 
Tillverkare:  ASEA 1914 
Färg:  fernissad teak 
Senaste revision:  1976-05-01 
Ombyggd:   
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Malmköping nytt fönster 
Museum år:  1963 
Driftsklass:  I driftsklass I (fordon som är klara för trafik)
Bevarandeklass:  1 (speciellt viktiga vagnar som utgör avgörande utvecklingssteg) 
Deponerad hos:  
Status: trafikvagn
 
 
data för typen (mv) "ASEA-motorvagnar"
Fordon:  motorvagn, boggie 
Typ:  fyraxlig tvåriktning (4xZR) 
Bolag:  Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
Stad:  Lidingö 
Bana:  Södra Lidingöbanan 
Littera:  (mv)  "ASEA-motorvagnar"
Vagnsnummer:  1-10 
Ursprungligt antal:  10 
Tillverkare:  ASEA 1914-1917 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  12750 
Bredd (mm):  2200 
Höjd (mm):  4200 
Vikt (kg):  17000 
Axelföljd:  Bo'Bo' 
Axelavstånd (mm):  1420 
Boggiecentrumavstånd (mm):  4400 
Hjuldiameter (mm):  850 
Hjulringsbredd (mm): 130
Motortyp: ASEA B 11 1/2
Motorstyrka (kW):  2x35 
Kontrollertyp: ASEA BK IX
Koppeltyp: enkammarbuffert
Kompressor: Knorr
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: VH 1-000-1
Antal passagerare:  39 sittande + 30 stående = 69 passagerare 
Utrangerade:  1952 
Notering:  Södra Lidingöbanan 

Rälsfordonets historia:
Vagnen donerad till SSS 23 februari 1963 av Trafik AB Stockholm-Södra Lidingön.

Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass 1 i Svenska Spårvägssällskapets
samlingar.

Vagnen inköptes till invigningen av Södra Lidingöbanan 1914. När broförbindelsen till Stockholm blev klar 1925 och Lidingös båda linjer förlängdes till Humlegårdsgatan förlängdes vagnen 1926 och det är i detta skick den förevisas på museispårvägen.

Vagnen levererades år 1914 till Trafik AB Stockholm - Södra Lidingön av ASEA. Den gick i trafik till mitten av 1950-talet och skänktes år 1963 till Svenska Spårvägssällskapet. Sedan den genomgått en omfattande renovering återkom den till Lidingö vid gamla Lidingöbrons återinvigning den 24 augusti 1986. Den gick då dagen till ära som trafikvagn på linje 21. Under Stockholmsbesöket gick den även i trafik på Djurgårdslinjen. Därefter återgick den till sin verksamhet som uppskattad trafikvagn på museispårvägen i Malmköping.

Donerad till SSS 1963 02 23 av Trafik AB Stockholm Södra Lidingön.
Transporterad till Hammarbyverkstaden 1963 03 01, Aga Ropsten dragen av SSLidJ lok 200, Ropsten - Hammarby av SS 9342 samt 1963-03-09 Hammarby – Gullmarsplan - Högdalen dragen av SS 9237. Transporterad till SL:s verkstad Hammarby per vagnbjörn 1969-11-08.
Lidingö stad och SSLidJ beslutade 1969 om ett bidrag på vardera 25000: för storrevision. 1973 erhölls ett tilläggsbidrag på 12500: från vardera givaren.
Helrenoveringen påbörjades i Hammarby och slutfördes i Malmköping, dit vag-nen transporterades 1973 11 10.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad från Malmköping till Lidingö 1986-08-06. Utlånad till Lidingö-banan för att användas i samband med återinvigningen av Gamla Lidingöbron 1986-08-24. Återtransporterad till Malmköping 1986-11-17.
Transporterad per trailer till Lidingö 2001-06-18.
Trafikerade Lidingöbanan i samband med invigningen av Gåshaga Brygga.
Transporterad per trailer till Malmköping 2001-06-20.

Vagntypens historia:
Ombyggda 1924-1926 till förlängda ASEA-motorvagnar