SSS 1381

Svenska Spårvägssällskapet nr 1381
"sommarvagn"

ingen bild

data för rälsfordon 1381
Fordon:  övrigt rälsfordon, underrede "sommarvagn" 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  Arlöf 1908 
Färg:   
Senaste revision:   
Ombyggd:  till täckt av SS 1939 
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  (skrotad) 
Museum år:  1980 
Notering: byggs ihop med NKA 110
Deponerad hos:  
Status: skrotad
 
 
data för typen C7 "sommarvagn"
Fordon:  släpvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Stad:  Stockholm 
Littera:  C7  "sommarvagn"
Vagnsnummer:  877-911 
Ursprungligt antal:  35 
Tillverkare:  Arlöf 1908-1909 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  7990 
Bredd (mm):  2200 
Höjd (mm):  2950 
Vikt (kg):  4000 
Axelföljd: 
Axelavstånd (mm):  1980 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):  830 
Hjulringsbredd (mm): 78
Motortyp:
Motorstyrka (kW):   
Kontrollertyp:
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning:
Antal passagerare:  30 sittande + 16 stående = 46 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:  öppen släpvagn, "sommarvagn" 

Rälsfordonets historia:
Donerad till SSS 1980 11 22 av Barnbyn Skå som AB Stockholms Spårvägar tvåriktnings släpvagn litt C7 nr 1881, fd SNS öppen sommarvagn litt C5 nr 375, tidigare SS litt C7 nr 881.
Transporterad från Skå Edeby till Malmköping per lastbil 1980 11 22.
Av vagnen återstår endast underredet.
Deponerad hos Östgötaavdelningen för att byggas ihop med NKA 110. Därmed upphör underredet att vara ett separat fordon.
Transporterad per lastbil till Norrköping 1995 04 17.

Vagntypens historia:
SS C7 Tidigare SNS C5 nr 371-405.
Ombyggda 1919 med mittgång. 1926 med plattformar för stående.
Före 1919: 45 sittplatser. 1919-1926: 35 sittande. Efter 1926: 30 sittande.
Före 1926: inga ståplatser. Efter 1926: 16 ståplatser.
Omnumrerades 1929 till nr 1877-1911.
År 1939-1940 provisoriskt inbyggda, se C7 (II).
Bevarad vagn: nr 892 som SNS C5 nr 386 på Stockholms Spårvägsmuseum.