SSS 1381

Svenska Spårvägssällskapet no 1381
"sommarvagn"

ingen bild

data for rail vehicle 1381
Vehicle:  other rail vehicles, underrede "sommarvagn" 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  Arlöf 1908 
Colour:   
Last renevation:   
Rebuilt:  till täckt av SS 1939 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  (skrotad) 
Museum year:  1980 
Note: byggs ihop med NKA 110
Deposited with the:  
Status: scrapped
 
 
data for the class C7 "sommarvagn"
Vehicle:  trailer car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  C7  "sommarvagn"
Car number:  877-911 
Built number:  35 
Manufacturer:  Arlöf 1908-1909 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  7990 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  2950 
Weight (kg):  4000 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):  1980 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  830 
Wheel tread width (mm): 78
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  30 seating + 16 standing = 46 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  öppen släpvagn, "sommarvagn" 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Donerad till SSS 1980 11 22 av Barnbyn Skå som AB Stockholms Spårvägar tvåriktnings släpvagn litt C7 nr 1881, fd SNS öppen sommarvagn litt C5 nr 375, tidigare SS litt C7 nr 881.
Transporterad från Skå Edeby till Malmköping per lastbil 1980 11 22.
Av vagnen återstår endast underredet.
Deponerad hos Östgötaavdelningen för att byggas ihop med NKA 110. Därmed upphör underredet att vara ett separat fordon.
Transporterad per lastbil till Norrköping 1995 04 17.

The history of the class (only in Swedish):
SS C7 Tidigare SNS C5 nr 371-405.
Ombyggda 1919 med mittgång. 1926 med plattformar för stående.
Före 1919: 45 sittplatser. 1919-1926: 35 sittande. Efter 1926: 30 sittande.
Före 1926: inga ståplatser. Efter 1926: 16 ståplatser.
Omnumrerades 1929 till nr 1877-1911.
År 1939-1940 provisoriskt inbyggda, se C7 (II).
Bevarad vagn: nr 892 som SNS C5 nr 386 på Stockholms Spårvägsmuseum.