SSS 1381

Svenska Spårvägssällskapet nr 1381
"sommarvagn"

ingen bild

data für schienenfahrzeuge 1381
Fahrzeug:  anderen Schienenfahrzeugen, underrede "sommarvagn" 
Baureihe:  (2xZR) 
Hersteller:  Arlöf 1908 
Farbe:   
Letzte revision:   
Wieder aufgebaut:  till täckt av SS 1939 
Besitzer: SSS nytt fönster 
Standort:  (skrotad) 
Museumsjahr:  1980 
Notierung: byggs ihop med NKA 110
Ausgeliehen an:  
Status: verschrotten
 
 
data für baureihe C7 "sommarvagn"
Fahrzeug:  Beiwagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Firma:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Stadt:  Stockholm 
Baureihe:  C7  "sommarvagn"
Wagennummer:  877-911 
Ursprungliche anzahl:  35 
Hersteller:  Arlöf 1908-1909 
Personal: rörlig konduktör
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  7990 
Breite (mm):  2200 
Höhe (mm):  2950 
Gewicht (kg):  4000 
Achsanordnung: 
Achsstand (mm):  1980 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  830 
Rad-Laufflächenbreite (mm): 78
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):   
Steuerungklasse:
Kopplungklasse: albert
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:  30 sitzplätze + 16 stehplätze = 46 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:  öppen släpvagn, "sommarvagn" 

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Donerad till SSS 1980 11 22 av Barnbyn Skå som AB Stockholms Spårvägar tvåriktnings släpvagn litt C7 nr 1881, fd SNS öppen sommarvagn litt C5 nr 375, tidigare SS litt C7 nr 881.
Transporterad från Skå Edeby till Malmköping per lastbil 1980 11 22.
Av vagnen återstår endast underredet.
Deponerad hos Östgötaavdelningen för att byggas ihop med NKA 110. Därmed upphör underredet att vara ett separat fordon.
Transporterad per lastbil till Norrköping 1995 04 17.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
SS C7 Tidigare SNS C5 nr 371-405.
Ombyggda 1919 med mittgång. 1926 med plattformar för stående.
Före 1919: 45 sittplatser. 1919-1926: 35 sittande. Efter 1926: 30 sittande.
Före 1926: inga ståplatser. Efter 1926: 16 ståplatser.
Omnumrerades 1929 till nr 1877-1911.
År 1939-1940 provisoriskt inbyggda, se C7 (II).
Bevarad vagn: nr 892 som SNS C5 nr 386 på Stockholms Spårvägsmuseum.