GS M5 71

Göteborgs Spårvägar litt M5 nr 71

M5 71
© Petrus Sarmento

data för rälsfordon 71
Fordon:  motorvagn 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  ASEA, GS 1912 
Färg:   
Senaste revision:   
Ombyggd:   
Ägare: Göteborgs stad nytt fönster 
Placering:  Ringlinien nytt fönster 
Museum år:  1960 
Deponerad hos:  
 
 
data för typen M5
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Stad:  Göteborg 
Littera:  M5 
Vagnsnummer:  47-177 
Ursprungligt antal:  123 
Tillverkare:  ASEA, GS 1921-1940 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  10280 
Bredd (mm):  2000 
Höjd (mm):  3800 
Vikt (kg):  12500 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  2600 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm): 75
Motortyp: ASEA LJ 32
Motorstyrka (kW):  2x41 
Kontrollertyp: AEG FBv Sp 30
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: VH 1-000-1
Antal passagerare:  20 sittande + 38 stående = 58 passagerare 
Utrangerade:  1961 
Notering:  Tidigare typbeteckning: M11, M20 

Rälsfordonets historia:
Museivagn 1960-2010 hos Shore Line Trolley Museum (BERA), Connecticut, USA.
Läs mer: http://www.ringlinien.org/vagnhallen/vagn71.asp

Vagntypens historia:
Den typiska göteborgsmotorvagnen, i ordinarie trafik till våren 1959 på linje 2 därefter förekommande som extravagnar till 1961. Totalt 123 motorvagnar typ M5.

Nr 47-52 levererade 1917-18 från ASEA som släpvagnar typ S2. Ombyggda 1940 till typ M5. År 1949-50 nya nr 104-109.

Nr 53-58, 60 se typ M1 och M4. Ombyggda 1929-31 till typ M5. År 1949-50 nya nr 189-194 och 196.

Nr 190 (fd nr 54) museivagn i Malmköping.

Nr 59, 61-64, 66 - 68 levererad 1917-18 som typ S2, ombyggda 1931 (nr 66-68 år 1939) till typ M5. Nr 60-64 erhöll 1950 nr 195 - 200.

Nr 198 (fd nr 62) museivagn hos Ringlinien.

Nr 65 levererad 1906 som typ S2, ombyggd 1931 till typ M5.

Nr 69-87 levererade 1912 och 1916 som typ M4.

Nr 69 + 70 (fd M 4 nr 93 + 97) ombyggdes 1923 till M6 nr 196 (länkad vagn) delades 1939 och ombyggdes till M5 nr 69 och 70.
Nr 71-87 ombyggda 1926-28 till typ M5.
Nr 71 och 79 finns bevarade vid två olika spårvägsmuseum i USA.

Nr 88-97 levererade 1917-18 som släpvagnar typ S2, ombyggda 1932-33 till typ M5.

Nr 92 bevarad och restaurerad. Museivagn i trafik hos Ringlinien .

Nr 98-156 levererade åren 1914-21 som typ M4 och ombyggda 1924-28 till typ M5.

Nr 129 och 133 museivagnar hos Ringlinien.
Nr 132 ombyggd 1975 till typ S8 med nr 240, museivagn hos Ringlinien.

Nr 157-166 levererade 1921 från ASEA som typ M5.

Nr 167-176 tillverkade 1922 och 1924 som typ M5 på egen verkstad.

Nr 177 levererad 1918 som släpvagn typ S2 och 1924 ombyggd till motorvagn typ M5.

Nr 165-176 såldes 1952 till LKAB, Kiruna.