NS 101 (II)

Norrköping Spårvägar nr 101 (II)

 101 (II)
© Willy Forsström

data för rälsfordon 101 (II)
Fordon:  släpvagn 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  SSB 1913 
Färg:  grå 
Senaste revision:  1929 
Ombyggd:  1929 av SS 
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Norrköping 
Museum år:  1964 
Notering: Fd SSB litt BC3 180, SS litt B12 627
Driftsklass:  I driftsklass I (fordon som är klara för trafik)
Bevarandeklass:  2 (övriga museala vagnar) 
Deponerad hos:  
 
 
data för typen G4
Fordon:  arbetsvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Stad:  Stockholm 
Littera:  G4 
Vagnsnummer:  1167 
Ursprungligt antal:   
Tillverkare:  SSB 1913 
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  7750 
Bredd (mm):  2275 
Höjd (mm):  3500 
Vikt (kg):  5500 
Axelföljd:   
Axelavstånd (mm):   
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm): 85
Motortyp:
Motorstyrka (kW):   
Kontrollertyp:
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: öppna plattformar med grindar
Antal passagerare:   
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:  montagevagn 

Rälsfordonets historia:
Fd SSB litt BC3 180, SS litt B12 627, SS litt G4 1167.

Inköpt av SSS 1964-03-31 från AB Stockholms Spårvägar för 100 kr som SS litt B231 nr 9167.
Uppställd i Högdalen. Transporterad till Malmköping per järnväg 1969-11-15.

Denna vagn tillhör Svenska Spårvägssällskapet och är en replik av vagnarna 101 till 108. Vagnen byggdes 1913 av Stockholms Södra Spårvägs AB som vagn BC3 nummer 180. Vagnen blev Stockholms Spårvägar SS B12 nummer 627 vid sammanslagningen av spårvägarna i Stockholm. Vagnen blev 1929 luftledningsvagn med nummer 1167 för att på 1950-talet få nummer 9167. Den övertogs av Svenska Spårvägssällskapet 1964 och transporterades till Malmköping 1969. Vagnen kom till Norrköping i juni 2004. Renoveringen påbörjades under 2005. Vagnens dimensioner överensstämmer med vagnarna 101 – 108 dock skiljer sig ramverket och fotstegen på plattformarna. Under renoveringen har större delen av vagnkarossens trä och plåtdetaljer bytts, nytt tak med takspant och ny takduk har lagts på och plattformarnas balkar och ändplåtar har bytts ut. Nytt golv och nya fönsterramar har tillverkats liksom en helt ny inredning. Övriga delar av vagnen har iordningställts, blästrats och målats. Nya kablar har dragits och ett 24 volts elsystem för bland annat blinkers, signaler och belysning har installerats. Vagnen är deponerad hos spårvägsmuseet i Norrköping.

Vagnens renovering var fullbordad under 2011.

vagnförteckning Mer om typen SS G4

Tidigare utförande:

Under renovering. © Willy Forsström.


Som montagevagn SS littera G4 nr 1167. © Bruse LF Persson.

 

English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch