NS 101 (II)

Norrköping Spårvägar nr 101 (II)

 101 (II)
© Willy Forsström

data für schienenfahrzeuge 101 (II)
Fahrzeug:  Beiwagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Hersteller:  SSB 1913 
Farbe:  grå 
Letzte revision:  endast för medlemmar Sie müssen einloggen sein, um dieses Feld zu sehen. 
Betreibklasse:  endast för medlemmar Sie müssen einloggen sein, um dieses Feld zu sehen.
Bewahrenklasse:  endast för medlemmar Sie müssen einloggen sein, um dieses Feld zu sehen. 
Besitzer: SSS nytt fönster 
Standort:  Norrköping 
Museumsjahr:  1964 
Notierung: Fd SSB litt BC3 180, SS litt B12 627
 
 
data für baureihe G4
Fahrzeug:  Arbeitswagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Firma:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Stadt:  Stockholm 
Baureihe:  G4 
Wagennummer:  1167 
Ursprungliche anzahl:   
Hersteller:  SSB 1913 
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  7750 
Breite (mm):  2275 
Höhe (mm):  3500 
Gewicht (kg):  5500 
Achsanordnung:   
Achsstand (mm):   
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):   
Rad-Laufflächenbreite (mm): 85
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):   
Steuerungklasse:
Kopplungklasse: albert
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung: öppna plattformar med grindar
Anzahl fahrgäste:   
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:  montagevagn 

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Fd SSB litt BC3 180, SS litt B12 627.

Inköpt av SSS 1964-03-31 från AB Stockholms Spårvägar för 100 kr som SS litt B231 nr 9167.
Uppställd i Högdalen. Transporterad till Malmköping per järnväg 1969-11-15.

Denna vagn tillhör Svenska Spårvägssällskapet och är en replik av vagnarna 101 till 108. Vagnen byggdes 1913 av Stockholms Södra Spårvägs AB som vagn BC3 nummer 180. Vagnen blev Stockholms Spårvägar SS B12 nummer 627 vid sammanslagningen av spårvägarna i Stockholm. Vagnen blev 1929 luftledningsvagn med nummer 1167 för att på 1950-talet få nummer 9167. Den övertogs av Svenska Spårvägssällskapet 1964 och transporterades till Malmköping 1969. Vagnen kom till Norrköping i juni 2004. Renoveringen påbörjades under 2005. Vagnens dimensioner överensstämmer med vagnarna 101 – 108 dock skiljer sig ramverket och fotstegen på plattformarna. Under renoveringen har större delen av vagnkarossens trä och plåtdetaljer bytts, nytt tak med takspant och ny takduk har lagts på och plattformarnas balkar och ändplåtar har bytts ut. Nytt golv och nya fönsterramar har tillverkats liksom en helt ny inredning. Övriga delar av vagnen har iordningställts, blästrats och målats. Nya kablar har dragits och ett 24 volts elsystem för bland annat blinkers, signaler och belysning har installerats. Vagnen är deponerad hos spårvägsmuseet i Norrköping.

Vagnens renovering var fullbordad under 2011.

vagnförteckning Mehr über die baureihe SS G4

Tidigare utförande:

Under renovering. © Willy Forsström.


Som montagevagn SS littera G4 nr 1167. © Bruse LF Persson.

 

Svenska Denna sida på svenska
English This page in English