OS E2

AS Oslo Sporveier litt E2 nr 163
"gullfisk"

ingen bild

data för typen E2 "gullfisk"
Fordon:  motorvagn 
Typ:   
Bolag:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Stad:  Oslo 
Littera:  E2  "gullfisk"
Vagnsnummer:  163 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  Strømmen, NEBB 1939 
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  15400 
Bredd (mm):  2500 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):  13440 
Axelföljd:  B'B' 
Axelavstånd (mm):  1850 
Boggiecentrumavstånd (mm):  8300 
Hjuldiameter (mm):  750 
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  100 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  600 V DC 
Max hastighet (km/h):  65 
Dörrordning:
Antal passagerare:   
Utrangerade:  1957 
Notering:  Prøvevogn med elektrisk utstyr fra NEBB. Monomotorer 

Bevarade vagnar:
OS E2 nr 163
motorvagn
OS E2 nr 163
         

Vagntypens historia:
Levert i en serie på 6 prototyper til Oslo Sporveier i 1937. I hovedsak i drift på Kjelsåsbanen. Vognas fjærsystem var dessverre av dålig konstruksjon samtidig som monomotorene forusatte en jevnlig avdreining av hjulene. Dette var en omstendig affære så lenge man ikke hade egnet hjuldreiebenk. Vogna bortsatt fordi den forfalt for revisjon i 1957, men var ellerss ett på som enkle å kjøre, men dessverre noe ukomfortabel pga. Fjærsystemet.

Museumsvogn LTF