NKA M58

Norrköpings Kommunala Affärsverk litt M58 nr 64-75

M58
© Willy Forsström

data för typen M58
Fordon:  motorvagn, boggie 
Typ:  fyraxlig enriktning (4xER) 
Bolag:  Norrköpings Kommunala Affärsverk (NKA) 
Stad:  Norrköping 
Littera:  M58 
Vagnsnummer:  64-75 
Ursprungligt antal:  12 
Tillverkare:  Hägglund 1958-1959 
Bemanning: enmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  12250 
Bredd (mm):  2200 
Höjd (mm):  3700 
Vikt (kg):  13500 
Axelföljd:  A1'A1' 
Axelavstånd (mm):  1800 
Boggiecentrumavstånd (mm):  5500 
Hjuldiameter (mm):  680+550 
Hjulringsbredd (mm): 92
Motortyp: Hägglund MBL 68-23
Motorstyrka (kW):  2x60 
Kontrollertyp: ASEA CBK 54, pedalkontroller
Koppeltyp: albert
Kompressor: Atlas-Copco NE3
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):  60 
Dörrordning: H 1-002-0
Antal passagerare:  27 sittande + 53 stående = 80 passagerare 
Utrangerade:  1970-1977 
Notering:   

Bevarade vagnar:
NKA M58 nr 118
motorvagn
NKA M58 nr 118
         

Vagntypens historia:
Efter 1967 ombyggda till högertrafik med nummer 111-122.

Hägglundsvagnarna var spårvägens första boggievagnar. De köptes som ersättning för de nära 60-år gamla vagnarna som trafikerade linje 1. Vagnarna var tyvärr av en konstruktion vilken medförde många och svåra barnsjukdomar, vissa avhjälptes tyvärr aldrig. Med tanke på vilka stora investeringar som gjordes i vagntypen under den korta tid den användes, knappt 13 år, måste den anses som spårvägens sämsta vagntyp. Dels de stora ombyggnaderna av boggierna under 1959 till 1962, dels den mycket omfattande ombyggnaden i samband med högertrafikomläggningen 1967 kostade stora pengar. Då vagnarna ombyggdes till högertrafik byttes också elsystem och kontrollrar. Vad som däremot inte åtgärdades var drivningen på bara axlarna 1 och 3 samt att inte en avstigningsdörr anordnades längst bak. Vidare borde en bredare dörr ha anordnats i fronten. Vagnarna var 12,25 meter långa och 2,2 meter breda. Axelavståndet i boggierna var 1,8 meter och boggicentrumavståndet 5,5 meter. Två motorer på vardera 60 kW drev vagnarna vilka vägde 13,5 ton olastade. Vagnarna tog 27 sittande och 53 stående passagerare. Vagntypen avställdes 1972 och skrotades i två omgångar 1974 och 1975. En vagn blev dock kvar till 1977 och en vagn, nummer 118, finns bevarad i Malmköping.