SL X60

AB Storstockholms Lokaltrafik litt X60 nr 6001-6071

X60
© SL

data för typen X60
Fordon:  lokaltågsvagn 
Typ:   
Bolag:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Stad:  Stockholm 
Bana:  Pendeltåg 
Littera:  X60 
Vagnsnummer:  6001-6071 
Ursprungligt antal:  71 
Tillverkare:  Alstom 2005-2007, 2012 
Bemanning: tvåmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  107000 
Bredd (mm):  3258 
Höjd (mm):  4280 
Vikt (kg):   
Axelföljd:  Bo'(Bo')(Bo')(Bo')(2')(Bo')Bo' 
Axelavstånd (mm):   
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  3000 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  15 kV AC 16 2/3 Hz 
Max hastighet (km/h):  160 
Dörrordning:
Antal passagerare:  374 sittande + 530 stående = 904 passagerare 
Utrangerade:   
Notering:  består av sex vagnsdelar 

Vagntypens historia:
Tågsättens delar har ett tillägg i litterat så att ändvagnarna benämns X60A1 respektive X60A2 och de fyra mellanvagnarna X60M1-X60M4.

• SL har beställt 55 vagnar med option på ytterligare 50 vagnar.
• Kostnaden för de första 55 vagnarna är knappt 4 mdr.
• Varje vagn är 107 meter lång.
• Två vagnar utgör ett fullängdståg på 214 meter.
• Full genomsikt och möjlighet att gå igenom hela vagnen.
• 92 procent av vagnen har golv i nivå med plattform.
• 374 sittplatser och 530 ståplatser/vagn.
• Informationssystem med digitala skyltar och automatiskt stationsutrop.
• Kameraövervakning i vagnarna för ökad trygghet.
• Vagnarna har flexutrymmen med plats för t ex rullstolar, barnvagnar och cyklar.
• AC/luftkonditionering i såväl passagerar- och förarutrymmen.
• Låga ljudnivåer:
– vid stillastående 62 dBa invändigt i passagerarutrymmen.
– vid 160 km/h 70 dBa invändigt i passagerarutrymmen.
• 95 procent av fordonet kan återvinnas vid framtida skrotning.