SL X60

AB Storstockholms Lokaltrafik class X60 no 6001-6071

X60
© SL

data for the class X60
Vehicle:  suburban train 
Class:   
Company:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Pendeltåg 
Class:  X60 
Car number:  6001-6071 
Built number:  71 
Manufacturer:  Alstom 2005-2007, 2012 
Staffing: tvåmansbetjänad
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  107000 
Width (mm):  3258 
Height (mm):  4280 
Weight (kg):   
Axel arrangement:  Bo'(Bo')(Bo')(Bo')(2')(Bo')Bo' 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  3000 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  15 kV AC 16 2/3 Hz 
Max speed (km/h):  160 
Door arrangement:
Number of passengers:  374 seating + 530 standing = 904 passengers 
Out of service:   
Note:  består av sex vagnsdelar 

The history of the class (only in Swedish):
Tågsättens delar har ett tillägg i litterat så att ändvagnarna benämns X60A1 respektive X60A2 och de fyra mellanvagnarna X60M1-X60M4.

• SL har beställt 55 vagnar med option på ytterligare 50 vagnar.
• Kostnaden för de första 55 vagnarna är knappt 4 mdr.
• Varje vagn är 107 meter lång.
• Två vagnar utgör ett fullängdståg på 214 meter.
• Full genomsikt och möjlighet att gå igenom hela vagnen.
• 92 procent av vagnen har golv i nivå med plattform.
• 374 sittplatser och 530 ståplatser/vagn.
• Informationssystem med digitala skyltar och automatiskt stationsutrop.
• Kameraövervakning i vagnarna för ökad trygghet.
• Vagnarna har flexutrymmen med plats för t ex rullstolar, barnvagnar och cyklar.
• AC/luftkonditionering i såväl passagerar- och förarutrymmen.
• Låga ljudnivåer:
– vid stillastående 62 dBa invändigt i passagerarutrymmen.
– vid 160 km/h 70 dBa invändigt i passagerarutrymmen.
• 95 procent av fordonet kan återvinnas vid framtida skrotning.