SL X60B

AB Storstockholms Lokaltrafik litt X60B nr 6084-6129

X60B
© SL

data för typen X60B
Fordon:  lokaltågsvagn 
Typ:   
Bolag:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Stad:  Stockholm 
Bana:  Pendeltåg 
Littera:  X60B 
Vagnsnummer:  6084-6129 
Ursprungligt antal:  46 
Tillverkare:  Alstom 2016 
Bemanning: tvåmansbetjänad
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  107000 
Bredd (mm):  3258 
Höjd (mm):  4280 
Vikt (kg):   
Axelföljd:  Bo'(Bo')(Bo')(Bo')(2')(Bo')Bo' 
Axelavstånd (mm):   
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  3000 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  15 kV AC 16 2/3 Hz 
Max hastighet (km/h):  160 
Dörrordning:
Antal passagerare:  354 sittande + 530 stående = 884 passagerare 
Utrangerade:   
Notering:  består av sex vagnsdelar 

Vagntypens historia:
Tågsättens delar har ett tillägg i litterat så att ändvagnarna benämns X60A1 respektive X60A2 och de fyra mellanvagnarna X60M1-X60M4.

Skiljer sig från X60 med.färre sittplatser och modärnare utrustning.