SL X60B

AB Storstockholms Lokaltrafik class X60B no 6084-6129

X60B
© SL

data for the class X60B
Vehicle:  suburban train 
Class:   
Company:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Pendeltåg 
Class:  X60B 
Car number:  6084-6129 
Built number:  46 
Manufacturer:  Alstom 2016 
Staffing: tvåmansbetjänad
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  107000 
Width (mm):  3258 
Height (mm):  4280 
Weight (kg):   
Axel arrangement:  Bo'(Bo')(Bo')(Bo')(2')(Bo')Bo' 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  3000 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  15 kV AC 16 2/3 Hz 
Max speed (km/h):  160 
Door arrangement:
Number of passengers:  354 seating + 530 standing = 884 passengers 
Out of service:   
Note:  består av sex vagnsdelar 

The history of the class (only in Swedish):
Tågsättens delar har ett tillägg i litterat så att ändvagnarna benämns X60A1 respektive X60A2 och de fyra mellanvagnarna X60M1-X60M4.

Skiljer sig från X60 med.färre sittplatser och modärnare utrustning.