Marievik (Mv)

Årstaängsvägen Liljeholmen
Stockholm

Marievik, Stockholm
© Michael "Bussmicke" Nilsson

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg      
Bana:  Tvärbanan 
Öppnad:    1999   
Stängd:    2000   
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    tillfällig depå för linje 22, Tvärbanan