Marievik (Mv)

Årstaängsvägen Liljeholmen
Stockholm

Marievik, Stockholm
© Michael "Bussmicke" Nilsson

data für wagenhalle
Fahrzeug:  spårvagn elektrische straßenbahn      
Bahn:  Tvärbanan 
Geöffnet :    1999   
Geschlossen:    2000   
Anzahl der Tracks:       
Summe der Gleise (m):     
Notierung:    tillfällig depå för linje 22, Tvärbanan