Norsborgsdepån

Norsborg
Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  metro tunnelbana      
Bana:  Tunnelbanan 
Öppnad:    2017   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:       

Vagnhallens historia:
Plats för 17 tåg för "röda linjen", bana 2.