Ulvsundadepån (Ua)

Johannesfred
Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg      
Bana:  Tvärbanan 
Öppnad:    2014   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    För linje 22, Tvärbanan   

Vagnhallens historia:
Depån förväntas vara klar 2014 och kommer då att ersätta huvuddelen av Brommadepån från 1944 (en mindre del med plats för sex spårvagnar behålls). En befintlig byggnad intill depån har köpts upp av SL, för att inrymma trafikledningscentral och personallokaler för Tvärbanan och Nockebybanan. Anläggningen beräknas inrymma uppställningshall och verkstad för 60 ledspårvagnar.

Trafikledningscentralen togs i bruk i september 2013 och depån förväntas tas i bruk i januari 2014. (Källa: Wikipedia)