Ulvsundadepån (Ua)

Johannesfred
Stockholm

ingen bild

data for depo
Vehicle:  spårvagn electric tramway      
Line:  Tvärbanan 
Open:    2014   
Closes:       
Numbers of tracks:       
Meters of tracks (m):     
Note:    För linje 22, Tvärbanan   

The history of the depo (only in Swedish):
Depån förväntas vara klar 2014 och kommer då att ersätta huvuddelen av Brommadepån från 1944 (en mindre del med plats för sex spårvagnar behålls). En befintlig byggnad intill depån har köpts upp av SL, för att inrymma trafikledningscentral och personallokaler för Tvärbanan och Nockebybanan. Anläggningen beräknas inrymma uppställningshall och verkstad för 60 ledspårvagnar.

Trafikledningscentralen togs i bruk i september 2013 och depån förväntas tas i bruk i januari 2014. (Källa: Wikipedia)