Trolleybus Bergen

no 1950-02-24 -- idrift

Bergen, Norge: trådbuss

data
type:  trolleybus trolleybus 
town: Bergen, Norway 
company: Tide nytt fönster 
opened: 1950-02-24 
closed:  
speed:  
traction:  
length: 7,2 km 
stops:  
routes:
pdf current pdf sheet (only as a swedish)
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönster


Bergen, Norge: trådbuss
© Bruse LF PerssonRoutes
route route length (km) stops frequency (min)
2 Birkelundstoppen-Sentrum 7,2 10/10
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Vehicle
  Company Class No Class Builder year
ingen bild BS (tb) 321-324 2xER Hess, Volvo 1978
ingen bild BS (tb) 325-327 3xGel Gräf, MAN 1980
ingen bild BS (tb) 328-330 3xGel Gräf, Mercedes 1982
ingen bild BS (tb) 331-333 3xGel Gräf, MAN 1985
TB (tb) TB (tb) 6334-6339 3xGel Neoplan, MAN 2003
TB (tb) TB (tb) 6701-6703 3xGel Mercedes, AEG 1992-1994
ingen bild SkB T18 ? Solaris ?
vagnförteckning Detailed vehicle list


Depots
  Name Town Open  
ingen bild Mannsverk Bergen 1950 trådbussbuss
vagnhall Detailed depot list


Links
länk Bergens Elektriske Sporvei F spårvagn
länk Bybanen - Bergen Light Rail B spårvagn
länk Fjord1 Partner - Operatör för spårvägen B spårvagn
länk Skyss B spårvagntrådbussbusslokalbana
länk Tide - fd AS Bergen Sporvei B trådbussbuss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch