Länkar

no Norge (no)


Johns Treiders Vetranklubb P buss

Bergen
Bergens Elektriske Sporvei F spårvagn
Bybanen - Bergen Light Rail B spårvagn
Fjord1 Partner - Operatör för spårvägen B spårvagn
Skyss B spårvagntrådbussbusslokalbana
Tide - fd AS Bergen Sporvei B trådbussbuss

Oslo
Oslo Sporveier (OS) B spårvagnmetrobusslokalbana
Oslo T-bane B metro
Oslos t-banesystem P metro
Rutter B spårvagnmetrobusslokalbana
Sporveismuseet Vognhall 5 F spårvagntrådbussbuss
Trikkebilder P spårvagn

Trondheim
AS Gråkallbanen - Trondheimstrikken B spårvagn
Sporveishistorisk forening M spårvagn

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat