SSB BC4 182

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag litt BC4 nr 182

BC4 182
© Bruse LF Persson

data för rälsfordon 182
Fordon:  släpvagn 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  SSB 1914 
Färg:  brun/blå 
Senaste revision:  1965-04-23 
Ombyggd:   
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museum år:  1929 
Notering: fd SS litt B13 nr 629
Driftsklass:  IIB driftsklass IIB (fordon klara för trafik efter smärre arbeten)
Bevarandeklass:  2 (övriga museala vagnar) 
Deponerad hos:  
Status: trafikvagn
 
 
data för typen BC4
Fordon:  släpvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Stad:  Stockholm 
Littera:  BC4 
Vagnsnummer:  181-185 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  Ringvägen 1914 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  7850 
Bredd (mm):  2150 
Höjd (mm):  3030 
Vikt (kg):  4800 
Axelföljd: 
Axelavstånd (mm):  1800 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):  760 
Hjulringsbredd (mm): 85
Motortyp:
Motorstyrka (kW):   
Kontrollertyp:
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: öppna plattformar med grindar
Antal passagerare:  18 sittande + 21 stående = 39 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:   

Rälsfordonets historia:
Vagnen inköptes av SSS 10 juni 1960 för 100 kr. Revision och ombyggnad till ursprungligt skick 1962-65. Vagnen användes vid utfärd i Stockholm 24 april 1965. Till Malmköping kom vagnen 31 mars 1969. Vagnen besiktigades och godkändes av Vägverket 27 maj 1980. Sedan 2002 finns vagnen i Djurgårdslinjens verkstad i Alkärrshallen för fullständig renovering och framtida tarfikuppgifter på Djurgårdslinjen.

Inköpt av SSS 1960 06 10 från AB Stockholms Spårvägar för 100: som mon-tagevagn SS litt B 231 nr 9169, tidigare SS litt G4 nr 1169, SS litt B13 nr 629.
Uppställd i Hammarby, flyttad i juni 1962 till Högdalen.
Revision och ombyggnad till ursprungligt skick utförd i Högdalen 1962 1965.
Utfärd i Stockholm med vagnen 1965 04 24.
Transporterad till Skokloster 1965 05 28 och uppställd i lada Hammarbytorp. Transporterad till Malmköping 1969 03 31.
Elektriskt signalsystem, Stockholmssystemet, installerat i augusti 1972.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1980-05-27.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 1999-04-20.
Transporterad till Brommahallen juni 1999.
Transporterad till Malmköping 1999-10-11.
Deponerad hos Stockholmsavdelningen 2001-05-12 t o m 2014-12-31. Därefter förlängs avtalet årsvis med 1 års ömsesidig uppsägningstid.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 2001-05-29.

Vagntypens historia:
SSB BC4 Sommartid öppna sidor.
Senare SS B13 628-632.
Bevarad vagn nr 182 i Malmköping.