GS M20 190

Göteborgs Spårvägar litt M20 nr 190

M20 190
© Bruse LF Persson

data för rälsfordon 190
Fordon:  motorvagn 
Typ:  (2xZR) 
Tillverkare:  ASEA 1907 
Färg:  blå/vit 
Senaste revision:  februari 1965 Z-balken överbyggd, Ommålad mars 196 
Ombyggd:  1912, 1929 av GS 
Ägare: SSS nytt fönster 
Placering:  Malmköping nytt fönster 
Museum år:  1972 
Notering: även kallad M5, fd nr 54 omnumrerad till nr 190 1950.
Driftsklass:  I driftsklass I (fordon som är klara för trafik)
Bevarandeklass:  2 (övriga museala vagnar) 
Deponerad hos:  
Status: trafikvagn
 
 
data för typen M5
Fordon:  motorvagn 
Typ:  tvåaxlig tvåriktning (2xZR) 
Bolag:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Stad:  Göteborg 
Littera:  M5 
Vagnsnummer:  47-177 
Ursprungligt antal:  123 
Tillverkare:  ASEA, GS 1921-1940 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  10280 
Bredd (mm):  2000 
Höjd (mm):  3800 
Vikt (kg):  12500 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  2600 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm): 75
Motortyp: ASEA LJ 32
Motorstyrka (kW):  2x41 
Kontrollertyp: AEG FBv Sp 30
Koppeltyp: albert
Kompressor:
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning: VH 1-000-1
Antal passagerare:  20 sittande + 38 stående = 58 passagerare 
Utrangerade:  1961 
Notering:  Tidigare typbeteckning: M11, M20 

Rälsfordonets historia:
Donerad till SSS 1972 11 17 av Göteborgs Spårvägar.
Vid övertagandet saknades motorer. GS monterade motorer genom att skifta truck med GS verkvagn 112, utfördes av vagnhall Majorna. GS bidrog till transporten med 500: .
Transporterad till Malmköping 1973-05-22--23 per grävmaskinstrailer.
Verkstadsöversyn genomförd juli 1980 augusti 1981.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Största tillåtna hastighet vid besiktning 1951-01-30
40 km/t

Vagntypens historia:
Den typiska göteborgsmotorvagnen, i ordinarie trafik till våren 1959 på linje 2 därefter förekommande som extravagnar till 1961. Totalt 123 motorvagnar typ M5.

Nr 47-52 levererade 1917-18 från ASEA som släpvagnar typ S2. Ombyggda 1940 till typ M5. År 1949-50 nya nr 104-109.

Nr 53-58, 60 se typ M1 och M4. Ombyggda 1929-31 till typ M5. År 1949-50 nya nr 189-194 och 196.

Nr 190 (fd nr 54) museivagn i Malmköping.

Nr 59, 61-64, 66 - 68 levererad 1917-18 som typ S2, ombyggda 1931 (nr 66-68 år 1939) till typ M5. Nr 60-64 erhöll 1950 nr 195 - 200.

Nr 198 (fd nr 62) museivagn hos Ringlinien.

Nr 65 levererad 1906 som typ S2, ombyggd 1931 till typ M5.

Nr 69-87 levererade 1912 och 1916 som typ M4.

Nr 69 + 70 (fd M 4 nr 93 + 97) ombyggdes 1923 till M6 nr 196 (länkad vagn) delades 1939 och ombyggdes till M5 nr 69 och 70.
Nr 71-87 ombyggda 1926-28 till typ M5.
Nr 71 och 79 finns bevarade vid två olika spårvägsmuseum i USA.

Nr 88-97 levererade 1917-18 som släpvagnar typ S2, ombyggda 1932-33 till typ M5.

Nr 92 bevarad och restaurerad. Museivagn i trafik hos Ringlinien .

Nr 98-156 levererade åren 1914-21 som typ M4 och ombyggda 1924-28 till typ M5.

Nr 129 och 133 museivagnar hos Ringlinien.
Nr 132 ombyggd 1975 till typ S8 med nr 240, museivagn hos Ringlinien.

Nr 157-166 levererade 1921 från ASEA som typ M5.

Nr 167-176 tillverkade 1922 och 1924 som typ M5 på egen verkstad.

Nr 177 levererad 1918 som släpvagn typ S2 och 1924 ombyggd till motorvagn typ M5.

Nr 165-176 såldes 1952 till LKAB, Kiruna.