OS (mv)

AS Oslo Sporveier litt (mv) nr 121-137

ingen bild

data för typen (mv)
Fordon:  motorvagn 
Typ:   
Bolag:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Stad:  Oslo 
Littera:  (mv) 
Vagnsnummer:  121-137 
Ursprungligt antal:  17 
Tillverkare:  Bush, KSS, Siemens 1899, 1921-1923 
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  11200 
Bredd (mm):  2000 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):  16000 
Axelföljd:  Bo 
Axelavstånd (mm):  3200 
Boggiecentrumavstånd (mm):   
Hjuldiameter (mm):   
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp:
Motorstyrka (kW):  102 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  600 V DC 
Max hastighet (km/h):  40 
Dörrordning:
Antal passagerare:  24 sittande + 44 stående = 68 passagerare 
Utrangerade:  1966-1967 
Notering:  Opprinnelig nr 505-521 

Bevarade vagnar:
OS  nr 121
motorvagn
OS nr 121
         

Vagntypens historia:
Bygd av KSS verksted Homansby ved en gjennomgripende ombygging av vogner levert av Busch 1899. I realiteten nybygg dog med en viss gjennbruk av game vognkasser. Omtales ofte som ”kommunal” HaWa.

Vogn 121 bevart av LTF.

OS nrfd KSS nr fd KeS nr
1-19 1-19  
20-32 35-47  
33-40    
41-47    
48-57   320-329
58-60    
61-65    
66-102 66-102  
103-120   302-319
121-137 505-521  
138-154 522-538  
155 539  
156-157 540-541