OS (mv)

AS Oslo Sporveier class (mv) no 121-137

ingen bild

data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Town:  Oslo 
Class:  (mv) 
Car number:  121-137 
Built number:  17 
Manufacturer:  Bush, KSS, Siemens 1899, 1921-1923 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  11200 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  16000 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  3200 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  102 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):  40 
Door arrangement:
Number of passengers:  24 seating + 44 standing = 68 passengers 
Out of service:  1966-1967 
Note:  Opprinnelig nr 505-521 

Preserved cars:
OS  nr 121
motorvagn
OS nr 121
         

The history of the class (only in Swedish):
Bygd av KSS verksted Homansby ved en gjennomgripende ombygging av vogner levert av Busch 1899. I realiteten nybygg dog med en viss gjennbruk av game vognkasser. Omtales ofte som ”kommunal” HaWa.

Vogn 121 bevart av LTF.

OS nrfd KSS nr fd KeS nr
1-19 1-19  
20-32 35-47  
33-40    
41-47    
48-57   320-329
58-60    
61-65    
66-102 66-102  
103-120   302-319
121-137 505-521  
138-154 522-538  
155 539  
156-157 540-541