Vällingbydepån (Vy)

Vällingby Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  metro tunnelbana      
Bana:  Tunnelbanan 
Öppnad:    1952   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    Tub 1