Rissnedepån (Ri)

Rissne
Stockholm

Rissnedepån, Stockholm
© Lennart Hjelm

data för hall
Fordon:  metro tunnelbana      
Bana:  Tunnelbanan 
Öppnad:    1975   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    Tub 3   

Vagnhallens historia:
Adress i Sundbybergs kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.