Brommahallen (Bmh)

Bromma Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg   buss buss      
Öppnad:    1944   
Stängd:       
Antal spår:    14   
Hallspår (m):     
Notering:    heter numera Brommadepån, för linje 12 (Nockebybanan) och linje 22 (Tvärbanan)   

Vagnhallens historia:
Brommahallen började byggas i oktober 1942. I samband med byggande av Ängbybanan behövde man en ny hall för den nya vagnparken. Den öppnades den 2 maj 1944.
Verkstadsdelen stängdes (så som hela Nockebybanan) för reparation 1997, då verkstadhallen revs då och ersattes av en helt ny. I Brommadepån finns uppställningsplats och verkstad för Nockebybanans- och Tvärbanansvagnar, samt även garage och verkstad för bussar.