Mörbydepån

Danderyd
Stockholm

ingen bild

data för hall
Fordon:  metro tunnelbana      
Bana:  Tunnelbanan 
Öppnad:    1978-01-29   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:       

Vagnhallens historia:
Norr om stationen finns fyra uppställningsspår för sex tåg.

Adress i Danderyds kommun, men noterad i Stockholm för enkelhetens skull.