Electric tramway Uppsala

se 1906-09-11 -- 1953-10-12 nedlagd

Uppsala, Sverige: spårväg

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Uppsala, Sweden 
company: Uppsala Spårvägar (US) 
opened: 1906-09-11 
closed: 1953-10-12 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: overhead line 
length: 15,8 km 
stops:  
routes:
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Upplands Lokaltrafik B buss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch