Fløybane Bergen

no funicular 1918-01-15 -- idrift

data
type:  funicular funicular 
town: Bergen, Norway 
line: Fløybane 
company: Fløibanen AS nytt fönster 
opened: 1918-01-15 
closed:  
gauge: 1000 mm 
speed: 11,88 km/h 
traction: cable 
length: 0,844 km 
stops:
routes:
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Bergens Elektriske Sporvei F spårvagn
länk Bybanen - Bergen Light Rail B spårvagn
länk Fjord1 Partner - Operatör för spårvägen B spårvagn
länk Skyss B spårvagntrådbussbusslokalbana
länk Tide - fd AS Bergen Sporvei B trådbussbuss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch