Letbanen Århus

dk electric tramway 2017 -- x nedlagd

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Århus, Denmark 
line: Letbanen 
company: Letbanen nytt fönster (AL) 
opened: 2017 
closed:
gauge: 1435 mm 
speed: 100 km/h 
traction: overhead line 
length: 15 km 
stops: 99 
routes:
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Århus Sporveje B buss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch