Norra Lidingöbanan Lidingö

se electric tramway 1909-11-01 -- 1971-06-12 nedlagd

Lidingö, Sverige: spårväg

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Lidingö, Sweden 
line: Norra Lidingöbanan 
company: Lidingö Trafik AB (LiB) 
opened: 1909-11-01 
closed: 1971-06-12 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: 750 V DC overhead line 
length:  
stops:  
routes:
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterSvenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch