Norra Lidingöbanan Lidingö

se spårväg 1909-11-01 -- 1971-06-12 nedlagd

Lidingö, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Lidingö, Sverige 
bana: Norra Lidingöbanan 
bolag: Lidingö Trafik AB (LiB) 
öppnad: 1909-11-01 
stängd: 1971-06-12 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: 750 V DC kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönster



English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch