Trådbuss Helsingfors

fi 1949-02-05 -- 1974-06-14 nedlagd

data
typ:  trådbuss trådbuss 
stad: Helsingfors, Finland 
bolag:  
öppnad: 1949-02-05 
stängd: 1974-06-14 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall VagnhallarVagnhallar
  Namn Stad Öppnad  
Helsingfors, Töölö / Tölö Helsingfors ? spårvagntrådbuss
vagnhall Detaljerad vagnhallsförteckning


Länkar
länk Helsingfors Stads Trafikverk (HST) B spårvagnmetrobusslokalbana
länk Oy Stadin Ratikat Ab - museitrafik M spårvagn
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch