Långängsbanan Stocksund

se spårväg 1911-10-15 -- 1966-09-25 nedlagd

Stocksund, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Stocksund, Sverige 
bana: Långängsbanan 
bolag: Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) 
öppnad: 1911-10-15 
stängd: 1966-09-25 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet: 30 km/h 
framdrivning: kontaktledning 
längd: 1,2 km 
hållplatser:
linjer:
note: Stocksund 
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterEnglish This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch