Horse tramway København

dk 1863-10-22 -- 1915-06-14 nedlagd

data
type:  horse tramway horse tramway 
town: København, Denmark 
company:  
opened: 1863-10-22 
closed: 1915-06-14 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listLinks
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch