Spårväg Uppsala

se 1906-09-11 -- 1953-10-12 nedlagd

Uppsala, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Uppsala, Sverige 
bolag: Uppsala Spårvägar (US) 
öppnad: 1906-09-11 
stängd: 1953-10-12 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd: 15,8 km 
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterLänkar
länk Upplands Lokaltrafik B buss
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch