Spårväg Gävle

se 1909-11-13 -- 1956-04-05 nedlagd

Gävle, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Gävle, Sverige 
bolag: Gävle Stads Spårvägar (GSS) 
öppnad: 1909-11-13 
stängd: 1956-04-05 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönster



Vagnhallar
  Namn Stad Öppnad  
ingen bild Nya Gävle Spårvagnshall Gävle 2014 spårvagn
vagnhall Detaljerad vagnhallsförteckning


Länkar
länk Spårburen kollektivtrafik i Gävle - Anders Norén P spårvagnlokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch