Spårväg Gävle

se 1909-11-13 -- 1956-04-05 nedlagd

Gävle, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Gävle, Sverige 
bolag: Gävle Stads Spårvägar (GSS) 
öppnad: 1909-11-13 
stängd: 1956-04-05 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterVagnhallar
  Namn Stad Öppnad  
ingen bild Nya Gävle Spårvagnshall Gävle 2014 spårvagn
vagnhall Detaljerad vagnhallsförteckning


Länkar
länk Spårburen kollektivtrafik i Gävle - Anders Norén P spårvagnlokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch