Spårväg Sundsvall

se 1910-12-21 -- 1952-11-09 nedlagd

Sundsvall, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Sundsvall, Sverige 
bolag: Sundsvalls Spårvägsaktiebolag (SSAB) 
öppnad: 1910-12-21 
stängd: 1952-11-09 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterEnglish This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch