Hästspårväg Ramlösa

1877-06 -- 1890-09 nedlagd

Ramlösa, Sverige: hästspårväg

data
typ:  hästspårväg hästspårväg 
stad: Ramlösa, Sverige 
bolag: Ramlösabrunn (RBS) 
öppnad: 1877-06 
stängd: 1890-09 
spårvidd: 891 mm 
hastighet:  
framdrivning: häst 
längd:  
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning VagnförteckningEnglish This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch