Ramlösa

horse tramway 1877-06 -- 1890-09 nedlagd

Ramlösa, Sverige: hästspårväg

data
typ:  horse tramway horse tramway 
stad: Ramlösa, Sweden 
bolag: Ramlösabrunn (RBS) 
öppnad: 1877-06 
stängd: 1890-09 
spårvidd: 891 mm 
hastighet:  
framdrivning: horse 
längd:  
hållplatser:  
linjer:


Historia:
Följande rader är hämtade från Ulf Rigstams bok I fäders spår... som är en utmärkt historik över Helsingborgs spårvägshistoria. Hästspårvägen i Ramlösa nämns i bokens inledning.

År 1876 beslutades att modernisera Ramlösabrunn. I arbetet ingick bla att bygga ett badhus nere vid stranden (vid nuvarande Sydhamnen).

Runt badhuset växte det upp restaurang och skjutbana. För att lösa transportfrågan mellan stranden och brunnshotellet lät Wallis (ägaren till Ramlösa brunn) göra upp en kostnadsberäkning för en hästspårväg.

Under april månad 1877 fick man länsstyrelsens tillstånd att bygga spårvägen och när de första sommarbrunnsgästerna kom i juni 1877, var banan klar att tas i bruk.

För tio öre fick man en drygt tio minuter lång åktur till havet. Intervallerna var femton minuter på förmiddagen och trettio minuter på eftermiddagen. Den lilla hästspårvägen kom igång en dryg månad före Stockholms och kan därmed sägas vara Sveriges första. Helt rättvist är det naturligtvis inte, eftersom Ramlösabanan endast var igång under några sommarmånader. Trafiken lades ner efter sommarsäsongen 1890 då HRRJ övertog trafiken till Ramlösa brunn.
pdf current pdf sheet
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car listsSvenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch