Östgötapendeln Norrköping

se commuter railway 1995 -- idrift

data
type:  commuter railway commuter railway 
town: Norrköping, Sweden 
line: Östgötapendeln 
company: Östgötatrafiken nytt fönster (Ötraf) 
opened: 1995 
closed:  
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: 15 kV AC 16 2/3 Hz overhead line 
length:  
stops: 17 
routes:
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterRoutes
route route length (km) stops frequency (min)
80 Norrköping C-Linköping C-Jönköping
82 Mjölby-Motala
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Vehicle
  Company Class No Class Builder year
Ötraf X14 Ötraf X14 3230-3237, 3239 ABB-Traction
Ötraf X61 Ötraf X61 61030, 61201-61213. 61301-61302 Alstom 2010
vagnförteckning Detailed vehicle list


Links
länk Norrköping Spårvagnar - Lars Ånstad P spårvagn
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch